Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

RODE HARING kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RODE HARING, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RODE HARING verstrekt. RODE HARING kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM RODE HARING GEGEVENS NODIG HEEFT

RODE HARING verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan RODE HARING uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG RODE HARING GEGEVENS BEWAART

RODE HARING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

RODE HARING verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar abonnement@rode-haring.nl. RODE HARING zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

RODE HARING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RODE HARING maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.